कापसाचे किंवा रेशमाचे तलम पारदर्शक कापड

कापसाचे किंवा रेशमाचे तलम पारदर्शक कापड